conèixer i poder analitzar  (diagnosticar) tant l’estructura financera d’una empresa (el balanç) i la gestió (resultats).