Conèixer les mesures de prevenció de riscos laborals per a l'adaptació al canvi de realitat davant la Covid-19 i les mesures de vigilància de la salut davant la Covid-19