Assolir els coneixements i habilitats pràctiques necessaris per saber gestionar correctament la facturació electrònica.