En moments de gran incertesa com l'actual, la temptació és tancar-se en bada i esperar temps millors. Aquesta és una mala opció perquè no sabem com seran el temps que vindran, la única certesa certesa que tenim és que seran uns temps nous, ja que sempre el temps és nou.

Per tant a nous temps, noves respostes. En tots els àmbits, també en el professional. Aquest curs planteja el repte d'evolucionar el paradigma tradicional del treball en equip cap al treball COL·LABORATIU, més en línia amb els nous desafiaments del futur que ja és aquí