Getting Things Done (GTD) és un mètode de productivitat que ha sigut acceptat mundialment com
una de les metodologies més eficients d’organització. Busca augmentar l’eficàcia tot reduint l’estrés.