Conèixer com les persones afronten els processos de pèrdua per afavorir l'acompanyament.
Aplicar les tècniques adequades de suport i de comunicació en processos de dol.