Cursos de Perfeccionament de Formació Continuada per a la Fundació Mas Carandell

Facilitar estratègies, eines, recursos i coneixements per desenvolupar amb efectivitat tasques de vetlla d'infants amb necessitats educatives especials. Potenciar la formació en aquest tipus d'educació. Conscienciar de la tasca de vetllador

Oferir els coneixements i habilitats necessàries per a poder dur a terme amb qualitat les tasques de monitoratge a menjadors escolars i transport escolar