Programa de suport a l'experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d'orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d'experiència professional en empreses i que facilitat la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.