Enrollments to this course: No
Notification used: Inscription par défaut
Non-access to this course: No
Notification used: Non accès aux cours par défaut
Events link to this course: No
Take into account access restrictions to activities: No
Ignore "date" type restrictions: No
Ignore "group" type restrictions: No
Notification used: Evènement de cours par défaut

L'especialitat de Creació d'Entorns i Efectes Visuals per a Videojocs de la "Casa d'Oficis" és un projecte acadèmic creat amb l'objectiu de formar tant estudiants com professionals que volen especialitzar-se en la creació d'Entorns i Efectes Visuals per a videojocs, mitjançant Houdini, 3ds max, Maya, Substance Package, Zbrush i Unreal Engine 4.


Desenvolupem una formació pràctica, de qualitat i d’avantguarda per fomentar el talent i la creativitat dels nostres estudiants. El contingut de la formació es va crear a partir de noves tecnologies i nous enfocaments comunicatius, capaços d’arribar a audiències internacionals.


La nostra filosofia educativa es basa en un sistema d’ensenyament d'aprenentatge per projectes que proporcionarà als estudiants els coneixements i habilitats per crear un Demo Reel professional en menys de 12 mesos.

Enrollments to this course: No
Notification used: Inscription par défaut
Non-access to this course: No
Notification used: Non accès aux cours par défaut
Events link to this course: No
Take into account access restrictions to activities: No
Ignore "date" type restrictions: No
Ignore "group" type restrictions: No
Notification used: Evènement de cours par défaut

Anomenem Transversals al conjunt d'aptituds, actituds, habilitats i capacitats que ens defineixen a tots nosaltres individualment i, que de manera innàta o apresa anem desenvolupant al llarg de la nostra vida.

En aquest curs pretenem afavorir l'adquisició de competències transversals basant-nos en el desenvolupament de les competències individuals per al ple desenvolupament personal, social i professional. 

L'objectiu  general d'aquest curs és aconseguir que adquiriu les eines necessàries per a esdevenir persones capaces d’intervenir activament i de forma crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure. Desenvolupant els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessaris, heu d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-vos a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-vos a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida. Per això cal que us expresseu correctament tant pel que fa a la llengua com a través de les noves vies de comunicació així com, tenir al vostre abast els coneixements per accedir al món laboral  de manera adulta i responsable.


 


Enrollments to this course: No
Notification used: Inscription par défaut
Non-access to this course: No
Notification used: Non accès aux cours par défaut
Events link to this course: No
Take into account access restrictions to activities: No
Ignore "date" type restrictions: No
Ignore "group" type restrictions: No
Notification used: Evènement de cours par défaut