Organització i manteniment del lloc de treball i els terminals informàtics en el procés d'enregistrament de dades

L'actuació personal i professional en l'entorn de treball de l'activitat d'enregistrament de dades

Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats estesos de terminals informàtics

Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats numèrics de terminals informàtics

Utilització de tècniques de correcció i assegurament de resultats

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l'ocupació; elaborar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics; orientar sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en cada especialitat, i promoure permanentment la qualitat de la formació i l'actualització didàctica