Aprofundir en els coneixements per la realització de documents utilitzant les eines que ofereix l'aplicació Microsoft Office i el

sistema operatiu Windows: tractament de textes Word


Proporcionar als assistents els coneixements elementals per poder realitzar documents utilitzant les eines que ofereix

l'aplicació Microsoft Office i el sistema operatiu Windows: tractament de textes Word


Aprofundir en els  coneixements  per poder realitzar documents utilitzant les eines que ofereix l'aplicació Microsoft Office i el sistema operatiu Windows: fulls de càlcul Excel.

Proporcionar als assistents els coneixements elementals per poder realitzar documents utilitzant les eines que ofereix

l'aplicació Microsoft Office i el sistema operatiu Windows: fulls de càlcul Excel.