Aprofundir en els coneixements per la realització de documents utilitzant les eines que ofereix l'aplicació Microsoft Office i el

sistema operatiu Windows: tractament de textes Word


Enrollments to this course: No
Notification used: Inscription par défaut
Non-access to this course: No
Notification used: Non accès aux cours par défaut
Events link to this course: No
Take into account access restrictions to activities: No
Ignore "date" type restrictions: No
Ignore "group" type restrictions: No
Notification used: Evènement de cours par défaut

Proporcionar als assistents els coneixements elementals per poder realitzar documents utilitzant les eines que ofereix

l'aplicació Microsoft Office i el sistema operatiu Windows: tractament de textes Word


Enrollments to this course: No
Notification used: Inscription par défaut
Non-access to this course: No
Notification used: Non accès aux cours par défaut
Events link to this course: No
Take into account access restrictions to activities: No
Ignore "date" type restrictions: No
Ignore "group" type restrictions: No
Notification used: Evènement de cours par défaut

Aprofundir en els  coneixements  per poder realitzar documents utilitzant les eines que ofereix l'aplicació Microsoft Office i el sistema operatiu Windows: fulls de càlcul Excel.

Enrollments to this course: No
Notification used: Inscription par défaut
Non-access to this course: No
Notification used: Non accès aux cours par défaut
Events link to this course: No
Take into account access restrictions to activities: No
Ignore "date" type restrictions: No
Ignore "group" type restrictions: No
Notification used: Evènement de cours par défaut

Proporcionar als assistents els coneixements elementals per poder realitzar documents utilitzant les eines que ofereix

l'aplicació Microsoft Office i el sistema operatiu Windows: fulls de càlcul Excel.


Enrollments to this course: No
Notification used: Inscription par défaut
Non-access to this course: No
Notification used: Non accès aux cours par défaut
Events link to this course: No
Take into account access restrictions to activities: No
Ignore "date" type restrictions: No
Ignore "group" type restrictions: No
Notification used: Evènement de cours par défaut