Aprendre a organitzar la feina, coordinar els projectes i treballar de forma col·laborativa, generant, intercanviant i emmagatzemant documents, millorant la comunicació amb l’equip

Oferir els coneixements i habilitats  per a  dur a terme amb qualitat les tasques de monitoratge en menjadors escolars. Donar eines i recursos per fer d'aquest espai un espai educatiu de lleure.

Conèixer les tasques que desenvolupa un auxiliar d’educació especial (vetllador/a) i quines són les funcions que desenvolupa en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), en el marc de l'escola inclusiva. Adquirir eines i recursos per afavorir aquesta inclusió a l'escola dels nens i nenes amb necessitats educatives especials.