Aprendre a organitzar la feina, coordinar els projectes i treballar de forma col·laborativa, generant, intercanviant i emmagatzemant documents, millorant la comunicació amb l’equip

Oferir els coneixements i habilitats  per a  dur a terme amb qualitat les tasques de monitoratge en menjadors escolars. Donar eines i recursos per fer d'aquest espai un espai educatiu de lleure.

Conèixer les tasques que desenvolupa un auxiliar d’educació especial (vetllador/a) i quines són les funcions que desenvolupa en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), en el marc de l'escola inclusiva. Adquirir eines i recursos per afavorir aquesta inclusió a l'escola dels nens i nenes amb necessitats educatives especials.

Donar a conèixer algunes claus sobre la recerca en neurociència educativa per tal de millorar la pràctica pedagògica a l’aula,  oferint experiències d’aprenentatge que promoguin i respectin el desenvolupament del cervell. Aprofundir en comprendre el funcionament del cervell, les etapes de desenvolupament i maduració del sistema nerviós i la neurobiologia de l'aprenentatge. D'altra banda, s'analitzarà la importància de l’atenció, la motivació i les emocions en el disseny de metodologies pedagògiques.